Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolläkare
Mottagning enligt överenskommelse med skolsköterskan.

Skolsköterska
Monica Svensson
Tel. 0457-61 85 39
monica.svensson@edu.ronneby.se