Om Parkdalaskolan

Parkdalaskolan är en modern 4-9 skola i centrala Ronneby. Vi är stolta över vår verksamhetsidé Tillsammans i kunskap och glädje som vi lever och arbetar med varje dag.

Tillsammans i kunskap och glädje

  • Lärandet i centrum
    Vi ger eleverna de bästa förutsättningarna för utveckling.
  • Stolthet och glädje
    Här är du sedd och trygg. Tillsammans skapar vi något att vara stolta över.
  • Utvecklas tillsammans
    Vi lär av varandra och vår skola utvecklas ständigt.

Parkdalaskolan har ca 540 elever och det är ca 90 personer anställda på skolan. Personalen består av förutom lärare, rektor och biträdande rektor av elevassistenter, lärarassistent, administratör, bibliotekarie, bibliotekarieassistent och inom elevhälsan finns goda resurser såsom skolsköterska, kurator, studie-och yrkesvägledare, socialpedagog och fritidspedagog till stöd för eleverna.