Frånvaroanmälan

Rutiner för att frånvaroanmäla elever

Du kan välja att anmäla frånvaro via Skola24 - app, webb eller telefon.
För att frånvaroanmäla via telefon gör följande:

 • Telefonnumret du ska ringa är 0515-869 53.

 • Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Ny frånvaroanmälan måste alltså göras varje dag. Ingen friskanmälan behöver göras!

 • Om du ringer efter kl. 12.00 kommer frånvaro att registreras för nästkommande dag.

 • Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Avslutar du samtalet innan kommer anmälan att avbrytas.

 • Elevens personnummer måste vara korrekt registrerat med 10 siffror.

Elever som blir sjuka under skoltid.

  • Eleven ska i första hand kontakta mentor eller klassföreståndare. Skolsköterska, socialspedagog eller annan personal på skolan kan kontaktas om mentor eller klassföreståndare ej gått att nås.
  • Den som ämnar skicka hem en elev tar på sig ansvaret att kontakta målsman innan eleven lämnar skolan.
  • På skolsköterskemottagningen finns vilrum för eleverna. Den personal som öppnat för eleven har ansvar för att tillsyn sker.
  • Skolan har ansvaret för eleverna under skoltid, men efter målsman kontaktats övergår ansvaret på dem

  Elevens mentor/klasslärare ska kontaktas av vårdnadshavare om eleven har behov av att vara frånvarande enstaka lektioner under skoldagen.

  Sjukanmälan personal

  Tel. 0733-170 336.

  Ring mellan kl 07.00-07.15.