Frånvaroanmälan

Närvaro/frånvaro hanteras i Vklass.

På denna sida finns all information om funktionerna, för närvaro/frånvaro i Vklass, sammanställda för dig som vårdnadshavare https://sway.office.com/nOqnMhPnG5vQx3AE?ref=Link Länk till annan webbplats.. Här hittar du bland annat manualer och instruktionsfilmer för t.ex. anmälan av frånvaro (webb/app/telefon), ansökan om ledighet, närvarorapporter mm.

 • Du kan välja mellan att anmäla frånvaro via webb, app eller telefon 010-888 70 50.
 • Om du frånvaroanmäler via telefon - skickas en bekräftelse på din anmälan via e-post
 • Om du frånvaroanmäler i appen eller på webben - kommer en bekräftelse direkt i en dialogruta som kommer upp på skärmen.
 • Det är viktigt att du anmäler frånvaro senast kl. 8 innevarande dag. Frånvaroanmälan görs för hela det dygn man ringer in.
 • Önskar du anmäla frånvaro för en del av dagen (t.ex. en timme mitt på dagen) eller för en annan dag, välj då ”Annan period” och fyll i datum och tider som du önskar anmäla för.
 • Ringer man efter kl. 14.00 så får eleven giltig frånvaro för hela morgondagen.

Elever som blir sjuka under skoltid.

  • Eleven ska i första hand kontakta mentor eller klassföreståndare. Skolsköterska, socialspedagog eller annan personal på skolan kan kontaktas om mentor eller klassföreståndare ej gått att nås.
  • Den som ämnar skicka hem en elev tar på sig ansvaret att kontakta målsman innan eleven lämnar skolan.
  • På skolsköterskemottagningen finns vilrum för eleverna. Den personal som öppnat för eleven har ansvar för att tillsyn sker.
  • Skolan har ansvaret för eleverna under skoltid, men efter målsman kontaktats övergår ansvaret på dem

  Elevens mentor/klasslärare ska kontaktas av vårdnadshavare om eleven har behov av att vara frånvarande enstaka lektioner under skoldagen.

  Sjukanmälan personal

  Tel. 0733-170 336.

  Ring mellan kl 07.00-07.15.