Elevrådet

Elevrådet består av en representant per klass och en ersättare.

Elevrådsrepresentanterna nås via e-post till fritidsledare Richard Frostdahl, richard.frostdahl@edu.ronneby.se som ansvarar för elevrådsarbetet.