Artikeln publicerades 16 juni 2017

Small towns in Europe sharing innovative practices

Vi har fått ett internationellt projekt med åtta andra länder beviljat, inom ramen för EU:s program Erasmus+. Det kallas för KA2 (KA står för Key Action). Projektet löper på tre år, mellan 2015-2018, och handlar om att jämföra olika områden i länderna: Polen, Tyskland, Danmark, Norge, Italien, Spanien, Nederländerna, Österrike och Sverige. Lokal turism, Media, Social inklusion, Varför man går i skolan, Volontärskap, Hållbarhet, Arbeta i Europa, Attraktiv handel, Aktivt medborgarskap. Kontakta Anders Thomsson eller Ursula Sandin Gullander för mer information, samt läs under fliken Internationellt – Erasmus+

Presentation av vårt nya internationella projekt "Small towns in Europe sharing innovative practices" inom Erasmus+.

{Bild}

{Bild}

{Bild}

{Bild}

{Bild}

{Bild}

{Bild}

{Bild}

{Bild}

{Bild}