Blanketter & länkar

Här hittar du blanketter som har med god man, förvaltare eller förmyndare att göra.

Klicka på länkarna nedan för att öppna filerna. Hittar du inte vad du söker eller har frågor så är du välkommen att höra av dig på e-post eller telefon. Du hittar kontaktuppgifter och telefontider längst ner under rubriken "Kontakt".

Ronneby kommuns behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera ansökan om och utförandet av våra tjänster. Vi samlar in personuppgifterna via din anmälan här, via e-post eller annan väg som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för våra tjänster inom överförmyndarnämnden är rättslig förpliktelse, avtal och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av våra tjänster och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd, Ronneby kommun. Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här. Länk till annan webbplats.