Vem har rätt till en god man?

Här hittar du information om vad en God man gör och vem som har rätt till att få en God man.

Vem har rätt till en god man?

För att ett godmanskap ska kunna anordnas av tingsrätten krävs det att den enskilde har ett behov av hjälp på grund av exempelvis sjukdom, psykisk störning, handikapp eller försvagat hälsotillstånd. Om personen kan få den hjälp han eller hon behöver på något annat sätt behövs det i många fall inte en god man.

Sådan hjälp kan exempelvis vara hjälp från anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., fullmakt, framtidsfullmakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller hjälp från personal på ett särskilt boende.

Vad hjälper en god man till med?

Till exempel hjälp med att bevaka sin rätt vid arv, olika typer av ansökningar m.m.
Förvalta sin egendom. Ibland har personen inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar. Eller så har han eller hon en större förmögenhet eller kanske en fastighet som han eller hon inte kan klara av att ta hand om själv. Då behövs det att någon annan hjälper till.

Det finns också personer som behöver hjälp med att ta hand om sig själva, "sörja för sin person" som det heter på fackspråk. Man ska då se till att hemtjänst, personliga assistenter, personal på gruppboende eller annan personal gör det de ska och vara lyhörd för vilka behov huvudmannen har. God man utses endast i sådana fall då andra alternativ till hjälp ej är möjliga. Ibland kan det istället räcka med en fullmakt.