Intresseanmälan

Här kan du göra en intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare. När du har skickat in din intresseanmälan, kommer överförmyndarnämnden att begära utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister (RPS), utdrag ur Kronofogdemyndighetens register om det finns registrerade betalningsanmärkningar samt kontroll hos Socialnämnden.
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)


Utbildningar du anser vara en tillgång i uppdraget som God man

Kunskaper och erfarenheter som du ser som tillgång i uppdraget som God man

Ange ett språk som du kan
Kunskapsnivå språk * (obligatorisk)
Kunskapsnivå språk
Ange ett språk till som du kan
Kunskapsnivå språk 2
Kunskapsnivå språk 2
Ange om du kan ännu ett språk
Kunskapsnivå språk 3
Kunskapsnivå språk 3
Kan du fler språk så kan du lista dem här. Skriv gärna vilken nivå av kunskap du har i de olika språken också.

Ronneby kommuns behandling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter via din anmälan i formuläret här och behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera ansökan, bedömning, tillsättning, uppföljning och kontakt i frågor kring arbetet med God man/förvaltare. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse, avtal och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och de lagkrav som gäller vår verksamhet. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Överförmyndarnämnden, Ronneby kommun.
Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.