Förvaltarfrihetsbevis

Om du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan du i en del fall behöva lämna ett bevis på att du inte har förvaltare.
När man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att man lämnar ett bevis om att man inte har förvaltare. Det kan gälla exempelvis den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift, den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat, den som behöver auktorisation som tolk, översättare eller revisor. Även styrelseledamot enligt aktiebolagslagen ska kunna presentera förvaltarfrihetsbevis. Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd. Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Du kan ansöka skriftligen eller via e-post. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer och bifoga ett personbevis till ansökan. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Ronneby eller Karlshamns kommun och skriver ett intyg och postar beviset till din folkbokföringsadress.

Hit skickar du din ansökan:

Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd

Ronneby kommun

372 80 Ronneby


Eller via e-post: overformyndare@ronneby.se