Fritid- och kulturnämnden 2012 - 2018

Fritid- och kulturnämnden har ersatts av Teknik-, fritid- och kulturnämnden från och med 2019. Kulturfrågor behandlas även i Kulturutskottet. Här hittar du protokoll och mötestider från tidigare år.

Du hittar protollen årsvis via länkarna nederst på sidan under "Relaterad information".

Nämndens ansvarsområde omfattade
1. biblioteksverksamhet och allmänkultur,
2. ge stöd till fritids- och kulturföreningar,
3. ge stöd till studieorganisationer,
4. bedriva och utveckla medborgarservice vid huvudbiblioteket och biblioteksfilialerna,
5. Fritidsgårdsverksamheten