Teknik-, fritid- och kulturnämnden 2023

Nämndens ansvarsområde omfattar det som tidigare låg under Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen.

Mötestider 2023

 

Ordförande
Per-Gunnar Johansson
pergunnar.johansson@ronneby.se

Tisdagar, kl. 09.00. Se plats för sammanträde i kallelse.
 • 31 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 20 juni
 • Inget sammanträde i juli
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 19 december

 

Protokoll 2023