Fritid- och kulturnämnden 2018

Här hittar du protokoll och mötestider för 2018

Nämndens ansvarsområde omfattar
1. biblioteksverksamhet och allmänkultur,
2. ge stöd till fritids- och kulturföreningar,
3. ge stöd till studieorganisationer,
4. bedriva och utveckla medborgarservice vid huvudbiblioteket och biblioteksfilialerna,
5. turistverksamhet och evenemang (Kommunstyrelsen har ansvar för turistfrågor av näringspolitisk natur).

Ordförande
Lena Mahrle
lena.mahrle@ronneby.se

Mötestider 2018

Tisdagen den 23/1, tisdagen den 20/2, torsdagen den 15/3, torsdagen den 12/4, tisdagen den 22/5, tisdagen den 19/6, inget sammanträde i juli, torsdagen den 16/8, tisdagen den 18/9, tisdagen den 16/10, tisdagen den 20/11 och tisdagen den 11/12 kl. 13.00 i Kallingesalen.

Fritid- och kulturnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Protokoll

2018