KF 2019

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Kommunfullmäktiges ordförande
Nils Ingmar Thorell
nilsingmar.thorell@ronneby.se

Vart fjärde år väljer Ronnebyborna kommunfullmäktiges 49 ledamöter.

Mötestider 2019

Torsdagar kl. 18.00 i Ronnebysalen.

Datum: 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 23/5, 19/6, 29/8 (inställt), 26/9, 31/10, 28/11, 18/12

Protokoll

2019