KF 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF protokoll 2016-01-28 inkl bilagor.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2017-10-12 13.40
KF protokoll 2016-02-25.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2017-10-12 13.40
KF protokoll 2016-03-31.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2017-10-12 13.41
KF protokoll 2016-04-28.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2017-10-12 13.41
Bilaga 1 KF protokoll 2016-04-28_167 Årsredovisning Ronneby kommun 2015.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2017-10-12 13.40
Bilaga 2 KF protokoll 2016-04-28_169 Kartbilaga köp av mark del av Leråkra _4 och 2_5 Aspan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2017-10-12 13.40
Bilaga 3 KF protokoll 2016-04-28_179 Taxa fastighetnära insamling Miljöteknik.pdf Pdf, 461.5 kB. 461.5 kB 2017-10-12 13.40
KF protokoll 2016-05-26.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2017-10-12 13.41
KF protokoll 2016-06-16.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2017-10-12 13.41
Bilaga A § 257.pdf Pdf, 65.3 kB. 65.3 kB 2017-10-12 13.40
Bilaga B § 259.pdf Pdf, 62.1 kB. 62.1 kB 2017-10-12 13.40
Bilaga 1 § 260.pdf Pdf, 192 kB. 192 kB 2017-10-12 13.40
Bilaga 2 § 267.pdf Pdf, 99.8 kB. 99.8 kB 2017-10-12 13.40
KF protokoll 2016-08-25 inklusive bilagor.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2017-10-12 13.41
KF protokoll 2016-09-29 inklusive bilagor.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2017-10-12 13.41
KF protokoll 2016-10-27 inklusive bilagor.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2017-10-12 13.41
KF protokoll 2016-11-24.pdf Pdf, 180.5 kB. 180.5 kB 2017-10-12 13.41
Bilaga A tillhörande kommunfullmäktige 2016-11-24.pdf Pdf, 898.9 kB. 898.9 kB 2017-10-12 13.40
Bilaga B tillhörande kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-24 § 377.pdf Pdf, 686 kB. 686 kB 2017-10-12 13.40
Bilaga C tillhörande kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-24 § 395.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2017-10-12 13.40
Bilaga § 377, 2016 KF- röstförklaring-Sverigedemokraterna § 377 2016 kommunfullmäktige.pdf Pdf, 199.9 kB. 199.9 kB 2017-10-12 13.40
Bilaga 2 § 394, 2016 KF-signerat dokument för taxor och avgifter inom fritid- och kulturnämnde.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2017-10-12 13.40
Bilaga 3, § 395, 2016 KF- motivering till återremissyrkande.pdf Pdf, 446.4 kB. 446.4 kB 2017-10-12 13.40
Bilaga 4 § 396, 2016-godkänd och signerad investeringsbudget för Ronneby Miljö och Teknik AB 2017.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2017-10-12 13.40
Bilaga 5 § 397, 2016- godkänd investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik Energi AB 2017.pdf Pdf, 776.5 kB. 776.5 kB 2017-10-12 13.40
KF protokoll 2016-12-15, inklusive bilagor.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2017-10-12 13.41