KF 2018

Här hittar du protokoll och mötestider för 2018.

Mötena inleds med Allmänhetens frågestund och att de Medborgarförslag som lämnats in blir presenterade. Under Allmänhetens frågestund kan enskilda ställa frågor som hänger samman med något av ärendena på dagordningen.

Kommunfullmäktiges ordförande
Nils Ingmar Thorell
nilsingmar.thorell@ronneby.se

Vart fjärde år väljer Ronnebyborna kommunfullmäktiges 49 ledamöter.

Mötestider 2018

Torsdagar kl. 18.00 i Ronnebysalen med undantag för 28/3, 20/6, 31/10 och 19/12 som är onsdagar. OBS! Den 29/11 är det ett heldagssammanträde.

Datum: 25/1, 22/2, 28/3, 26/4, 31/5, 20/6, 30/8, 27/9, 25/10, 31/10, 29/11 och 19/12.

Protokoll

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2018-01-25 §§ 1-22.pdf Pdf, 613.5 kB, öppnas i nytt fönster. 613.5 kB 2018-02-28 15.38
KF 2018-02-22 §§ 23-44.pdf Pdf, 574 kB, öppnas i nytt fönster. 574 kB 2018-02-28 15.40
KF 2018-02-22 §§ 23-44 inklusive bilagor.pdf Pdf, 13.4 MB, öppnas i nytt fönster. 13.4 MB 2018-03-01 16.58
KF 2018-03-28 §§ 45-71 inklusive bilagor.pdf Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster. 5.7 MB 2018-04-06 08.18
Protokoll KF 2018-04-26 § 89 (omedelbart justerad) inklusive bilagor.pdf Pdf, 11.7 MB, öppnas i nytt fönster. 11.7 MB 2018-04-26 22.35
KF 2018-04-26 §§ 72-104 inklusive bilagor.pdf Pdf, 69.6 MB, öppnas i nytt fönster. 69.6 MB 2018-05-03 14.12
KF 2018-05-31 §§ 105-132 inklusive bilagor.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB 2018-06-07 10.16
KF 2018-06-20 §§ 133-166 inklusive bilagor.pdf Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. 10 MB 2018-06-29 10.45
KF 2018-08-30 §§ 167-223 inklusive bilagor.pdf Pdf, 43.8 MB, öppnas i nytt fönster. 43.8 MB 2018-09-07 09.24
KF 2018-09-27 §§ 224-256 inklusive bilagor.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2018-10-04 11.43
Protokoll KF 2018-10-25 §§ 257-261.pdf Pdf, 340.8 kB, öppnas i nytt fönster. 340.8 kB 2018-11-06 15.55
KF 2018-10-31 §§ 262-285 inklusive bilagor.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 2.4 MB 2018-11-08 10.53
KF 2018-11-29 §§ 286-321 inklusive bilagor.pdf Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster. 6.7 MB 2018-12-06 16.18
KF 2018-12-19 §§ 322-372 inklusive bilagor.pdf Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster. 7.2 MB 2018-12-28 11.34