Om skolan

I anpassad grundskola går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i anpassad grundskola. Anpassad grundskola har årskurserna 1–9.

I anpassad grundskola får ditt barn en utbildning och en undervisning som är anpassad till hans eller hennes behov och förutsättningar. Utbildningen i anpassad grundskola ger ditt barn viktiga kunskaper och värden, bidrar till personlig utveckling och social gemenskap och skapar en god grund för att ditt barn ska kunna delta aktivt i samhället.

Anpassad grundskola har en egen läroplan samt timplan. I anpassad grundskola läser eleverna ämnen och ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassad grundskolas ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. Skolans rektor kan även bestämma att en elev ska läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner om lärarna bedömer att eleven skulle klara det.

Här kan du läsa mer om anpassad grundskola:
Anpassad grundskola - Skolverket Länk till annan webbplats.

Anpassad grundskola i Ronneby Kommun finns belägen på Kallingeskolan respektive Kuggebodaskolan.

Kallingeskolan

Kallingeskolan ligger centralt placerad i Kallinge och anpassad grundskola är lokalintegrerad med grundskolan F-9 då vi delar skolgård och vissa lokaler.

På skolan finns väl utrustad musiksal, idrottshall, simhall, hem- och konsumentkunskapssal och skolbibliotek. Vi är också väldigt glada över att ha nära till natur och idrottsanläggningar såsom kommunens ishall och idrottsplats.

På skolan arbetar vi aktivt med rastaktiviteter där eleverna i årskurs 4-6 håller i vissa rastaktaktiviteter.

På skolan finns fritidshem för de som har behov av det.

Kuggebodaskolan

Kuggeboda ligger 8 km söder om Listerby.

På Kuggebodaskolan med sina nyrenoverade lokaler läser eleverna ämnesområdena kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter samt estetisk verksamhet.

Kuggebodaskolan ligger i natursköna Kuggeboda med promenadavstånd till bad.

På skolan finns fritidshem för de elever som har behov det.