Fritidshem

Välkommen till våra fritidshem!

Anpassad grundskola har två fritidshem, ett på Kallingeskolan och ett på Kuggebodaskolan.

Kallinge fritidshem
Tel 0457-61 78 36

Kuggeboda fritidshem
Tel 0457-61 73 84