Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolsköterska
Ann-Marie Åkesson
Tel. 0457-61 73 73
annmarie.akesson@edu.ronneby.se

Tidsbokning av skolläkare görs via skolsköterskan