Frånvaroanmälan

Närvaro/frånvaro hanteras i Vklass.

På denna sida finns all information om funktionerna, för närvaro/frånvaro i Vklass, sammanställda för dig som vårdnadshavare https://sway.office.com/nOqnMhPnG5vQx3AE?ref=Link Länk till annan webbplats.. Här hittar du bland annat manualer och instruktionsfilmer för t.ex. anmälan av frånvaro (webb/app/telefon), ansökan om ledighet, närvarorapporter mm.

 • Du kan välja mellan att anmäla frånvaro via webb, app eller telefon 010-888 70 50.
 • Om du frånvaroanmäler via telefon - skickas en bekräftelse på din anmälan via e-post
 • Om du frånvaroanmäler i appen eller på webben - kommer en bekräftelse direkt i en dialogruta som kommer upp på skärmen.
 • Det är viktigt att du anmäler frånvaro senast kl. 8 innevarande dag. Frånvaroanmälan görs för hela det dygn man ringer in.
 • Önskar du anmäla frånvaro för en del av dagen (t.ex. en timme mitt på dagen) eller för en annan dag, välj då ”Annan period” och fyll i datum och tider som du önskar anmäla för.
 • Ringer man efter kl. 14.00 så får eleven giltig frånvaro för hela morgondagen.

Du kan välja att anmäla frånvaro via Skola24 - app, webb eller telefon.
För att frånvaroanmäla via telefon gör följande:

 • Telefonnumret du ska ringa är 0515-869 53.

 • Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Ny frånvaroanmälan måste alltså göras varje dag. Ingen friskanmälan behöver göras!

 • Om du ringer efter kl. 12.00 kommer frånvaro att registreras för nästkommande dag.

 • Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Avslutar du samtalet innan kommer anmälan att avbrytas.

 • Elevens personnummer måste vara korrekt registrerat med 10 siffror.