Grodan

Skulpturen grodan är skapad av den kände konstnären Per Hasselberg och finns alldeles intill Brunnshallarna och Naturum.

Grodan föreställer en flicka som leker med en groda. Den påbörjades 1888 och sägs symbolisera naturlivet. Flickan har vissa grodliknande drag. Detta kan få sin förklaring genom att det franska ordet för tonårsflicka är une grenouille, vilket betyder just groda.

Konstnär: Per Hasselberg
1850-1894
Yrke: skulptör och bildhuggare.

Uppväxt i Blekinge. Begav sig vid unga år till Paris, samlingspunkt för dåtida konstnärer. Bildhuggaren Francois Jouffroys blev hans läromästare. Per Hasselberg fick sitt genombrott med Snöklockan, presenterad vid 1881 års Paris-salong. Han var en beundrare av den franska skulpturens teknikideal, men valde nordiska motiv.