Kilenparken

I den norra spetsen av kvarteret Kilen i Ronneby, i anslutning till gångbron, finns Kilenparken. Parken anlades under 2021 och 2022 och syftar till att knyta samman den nya stadsdelen med centrum och Ronneby Brunnspark.

I parken finns mötesplatser för såväl gammal som ung. Gångstigar, träd och perennrabatter, en boulebana, vattenlek för barn, tillgänglighetsanpassat bryggdäck längs med Ronnebyån och en amfiteater för sammankomster och evenemang under pilarnas trädkronor är några av inslagen i miljön.

Skärgårdstrafikens hållplats för turbåten Astrid finns i Kilenparken som ger möjlighet att via Ronnebyån ta sig vidare ut i skärgården.

Hela kvarteret Kilen inspireras av konceptet Cradle to Cradle® med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i fokus.

I parken finns även flera konstverk. Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen tilldelades under 2020 investeringsanslag från Krisledningsnämnden för konstnärlig gestaltning av kommunala anläggningar och fastigheter. Konstnärer med anknytning till Ronneby kommun tillfrågades om att göra skissförslag till permanenta konstnärliga gestaltningar och 5 konstnärer valdes ut av en jury för att jobba vidare med konstverk till Kilenparken.

Följande konstnärer och verk finns i Kilenparken:

  • Ett ljudverk av Susanne Skog är placerat i ett av de stora pilträden vid ån, mellan amfiteatern och båtbryggan. Ljudverket som inspirerats av fiskars rörelser, kommer att förnimmas på ett ständigt föränderligt sätt.
  • På grönytan vid parkens entré finns tre skulpturer som visar Urkvinnorna, tolkade och formade i ek av Susanne Demåne.
  • En fristående skulpturgrupp i brons av Rosalia Ramirez speglar vår samtid i form av två unga kvinnor från olika samhällsklasser.
  • På elcentralerna i parken kan vi se emaljerade reliefer, där har konstnärerna Maria Harrysson och Dea Svensson samverkat kring gestaltningen som utgår ifrån Dea Svenssons naturnära teckningar.