Naturområden och naturreservat

Natur- och kulturreservat bildas för att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer. I naturreservaten ska den biologiska mångfalden bevaras och livsmiljöer för skyddsvärda arter gynnas.

I Ronneby kommun finns många strövvänliga naturreservat som erbjuder fina naturupplevelser. Välj mellan kustlandskap, odlingsmiljö eller skog och sjö. Inom reservaten finns iordningställda strövstigar, ofta med rast- och grillplatser.

Reservaten förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län Länk till annan webbplats., utom Södra Brunnsskogen som förvaltas av Ronneby kommun.

Viktig information

Allemansrätten gäller inte inom ett reservat, istället finns särskilda regler för friluftslivet. Dessa föreskrifter finns att läsa på skyltar vid varje reservat. I flertalet reservat betar djur vilket är en förutsättning för att behålla ett öppet landskap. Tänk på att hålla hundar kopplade, att endast grilla på angivna platser och att hålla grindar stängda.

Läs mer om allemansrätten här. Länk till annan webbplats.