Svenmanska parken

Svenmanska parken finns i Bräkne-Hoby. 2014 påbörjades upprustning av parken och under 2019 har omfattande restaurering gjorts av dammen och fontäenen. Dessutom har parken fått ett tillskott genom filosofigången. Parken är nu ett besöksmål och en mötesplats både för boende och turister.

Svenmanska parken är ett väl bevarat exempel på den nyklassiska parkstilen i Sverige med ett stort värde att bevara för framtiden. Denna parkstil har idag få välbevarade exempel.

Parken anlades 1952 och planritningen visar att den ursprungliga delen av parken ligger i en tidigare igenfylld grustäkt. Den centrala gräsmattan och dammen med sin formellt rektangulära form, utgör karaktäristiska inslag. Dammen liksom skulpturen knyter an till kurortstiden.

Andra exempel på nyklassiska inslag är pergolan, granitmuren, samlingsplatsen med plattläggningarna av ölandssten samt parkbänkarna som omgärdas av häckar. Paradrabatten är ett typiskt element och blev ett väsentligt tillägg i parken vid restaureringen och utbyggnaden 2014.

År 2019 genomfördes en omfattande restaurering av befintlig damm och fontän, samt en nyanläggning av filosofgången. Dammen utgör parkens hjärta och filosofgången är ett annat tidstypiskt element, vilket som företeelse kan härledas till flera av 1900-talets mest kända trädgårdsanläggningar. Filosofgången är 60 meter lång och sträcker sig längt med parken.

Denna restaurering var möjlig med samarbete och finansiering av både Länsstyrelsen samt den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling : Europa investerar i Landsbygdsområden.