Kurortens tidigare byggnader

Delar av bebyggelsen från den tidigare brunnsepoken har med tiden försvunnit. En del byggnader har brunnit ned medan andra har man tvingats riva. Bebyggelsen är dokumenterad med modeller som finns att se på Naturum i Ronneby. Modellerna av brunnsparksvillorna är byggda av Stig Larsson.

Byggnadernas placering på kartan är ungefärlig.

Kartbild över Brunnsparken med byggnaderna utmärkta.