Villa Wega

Villa Wega ritades av arkitekt C. F. Rasmussen 1873. Troligtvis uppfördes byggnaden 1874. Byggnaden användes som bostäder för brunnsgäster.

Levererades monteringsfärdig per ångbåt från Bark & Warburgs snickerifabrik på Masthugget i Göteborg. Taköverbyggnaderna på verandornas andra plan är ej ursprungliga.

Brunnskliniken bedriver "semesterdialys" på bottenvåningen framför allt sommartid. I övriga delar av huset är småföretag verksamma.