Vandrarhemmet

Sedan 1958 används Lindahls sjukhem som vandrarhem. Vandrarhemmet drivs i Svenska Turistföreningens regi och är öppet under hela året. Rummen har 2-4 bäddar.

Rydéns sjukhem

D. A. Rydéns sjukhem uppfördes 1900-1902 och ritades troligtvis av den blivande stadsbyggmästaren i Ronneby, Carl Modigh. Byggnaden finansierades genom en donation av possessionaten August Rydén i Ronneby. Sjukhemmet var i bruk till 1939 då kurverksamheten vid Ronneby Brunn upphörde.

Modella av byggnaden Rydéns sjukhem i Ronneby brunnspark.

Lindahls sjukhem

V. Lindahls sjukhem byggdes 1905-1906 och ritades av Carl Modigh. Det bekostades med medel donerade av auditören fil dr W. Lindahl, Karlskrona. Också det sjukhemmet stängdes 1939. Sedan 1958 används byggnaden som vandrarhem i Svenska Turistföreningen regi.

Modell av Lindahs sjukhem i Ronneby brunnspark.