Villa Vera

Byggd 1873-74. Ritad av arkitekt August Strehlenert, Karlskrona.

Uppförd som privatvilla för amiralitetsauditören W. Lindahl i Karlskrona. Lindahl var ledamot i styrelsen för Ronneby Helsobrunns Aktiebolag. Efter W. Lindahls bortgång 1909 förvärvades villan av brunnsbolaget.

Den fungerade 1944-1945 som flyktingförläggning. Sommaren 1965 användes villan som "training camp" i samband med boxaren Floyd Patersons besök i Sverige.

I många år låg Naturum i villan, och den har även hyst en affär med barnkläder.