Planprogram för Norra Aspan

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till planprogram för Norra Aspan i Ronneby kommun.

Syftet med planprogrammet är att utreda hur översiktsplanens (Ronneby 2035) utvecklingsområde Ro-03 kan utvecklas med attraktiva och variationsrika boenden i naturnära miljö. Planprogramsförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut under tiden 2024-01-14 till och med 2024-02-04. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Kontaktcenter, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Jens Löfqvist, 0457-61 82 01 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Digitalt samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 25 jaunari 2024. Du kan ta del av presentationen under rutan relaterad information längst ner på sidan. Vi arbetar just nu med att sammanställa synpunkterna och kommer läggas upp en sammanställning här på hemsidan när arbetet är klart.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2021/714.

Senast den 4 februari 2024 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen