Planprogram för bostäder och förskola i södra Ronneby

Under 2017 arbetade Ronneby kommun fram ett större strategiskt planprogram för utbyggnaden av bostäder och förskola söder om Ronneby. Området som behandlades sträcker sig från Ronneby tätort till Droppemåla vid havet.

Uppdraget för planprogrammet utgår ifrån en förstudie som upprättades 2016 där fyra möjliga placeringar av en ny förskola i södra Ronneby studerades. Det övergripande området sträcker sig från bostadsområdet Älgbacken i norr och till Ekenäs i söder, en sträcka på cirka tre kilometer.
Avsikten med den övergripande placeringen av en ny förskola i södra Ronneby är att skapa integration i upptagningsområdet mellan Persborg, Risatorp och Droppemåla.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016 att ge plan- och byggenheten i uppdrag att utarbeta ett planprogram för en ny förskola i södra Ronneby och samtidigt undersöka möjligheterna att planera för fler bostäder.

Planprogrammet Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. har antagits av Miljö- och byggnadsnämnden och fått laga kraft.