Ronneby Miljö & Teknik AB

Här hittar du protokoll och mötestider för Ronneby Miljö & Teknik AB, även kallat Ronneby Miljöteknik.

Ronneby Miljö & Teknik AB bildades i oktober 1999 och är helägt av Ronneby kommun. Bolaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning samt fiberoptiskt nät.

Miljötekniks styrelse har sammanträden cirka sex gånger om året.  Alla protokoll publiceras här och finns att ladda ner som pdf.