Besöksnäringsutveckling

Besöksnäringen är en av Sveriges framtida basnäringar med god tillväxt. Utvecklingen av besöksnäringen och evenemangen i Ronneby kommun skall med ett hållbarhetsperspektiv stärka Ronnebys platsvarumärke.

Exempel på aktiviteter:

• Näringslivskontoret ger ekonomiskt stöd till Visit Blekinge Länk till annan webbplats. och medverkar aktivt till utvecklingen av besöksnäringen
• Tillgänglighet och service t ex centralt belägen turistinformation Länk till annan webbplats. som är bemannad under
högsäsong, turistinformation under lågsäsong i Stadshuset, 10 bemannade Infopunkter i samverkan med lokalt näringsliv samt 10 obemannade som är strategiskt placerade i form av enhetliga broschyrställ
• Lokal samverkan t ex nära samverkan med lokala aktörer och föreningar t ex Ronneby
Företagsförening, Bygd i samverkan i Bräkne-Hoby, Blekingepärlor och Blomstrande Bygden
• Samverkan med Visit Blekinge t ex strategisk samverkan och gemensamt resursutnyttjande
Platsutveckling i samverkan med lokala aktörer samt utveckling av nya områden som möjliggör besöksnäringsetableringar
Marknadsföring Länk till annan webbplats. t ex producera och distribuera marknadsföringsmaterial såväl digitalt som tryckt, aktiva marknadsföringsinsatser via sociala medier, samordnad marknadsföring med Visit Blekinge
• Kompetensutveckling och produktutveckling t ex RonnebySlingor, ARK56 Länk till annan webbplats., nätverksträffar och nyhetsbrev till besöksnäringen
Evenemangsutveckling Länk till annan webbplats. t ex stödja och samordna initiativ i samverkan, bokning av evenemangsytor, evenemangsavtal, stöd till aktörer som t ex vill söka tillstånd och hjälpa till med kontakter och nätverk, evenemangskalender
Museiutveckling Länk till annan webbplats.: Upplev utställningen om flaggskeppet Gribshunden, se guldgubbar från järnåldersbyn Västra Vång och lär mer om Ronnebys spännande historia i dialogkontoret Kallvattenkuren där du även kan följa Projekt Gribshunden och delta i arbetet med att bygga ett nytt museum i Ronnebys stadskärna

Brunnsparken