Insikt

Insikt är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning. För att följa upp och ytterligare förbättra våra arbetssätt deltar vi i undersökningen som gör det möjligt för oss att mäta vår service över tid.

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

Sex myndighetsområden mäts

  • brandskydd
  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd

Fördelar med undersökningen

  • Frågorna avser endast faktorer som kommunen själv har ansvar för och kan påverka
  • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar
  • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete
  • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner

Resultat

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimatet redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Ta del av resultatet av NKI-mätningen (nöjd kund index) Länk till annan webbplats.