Kommunkompassen

I september 2017 utvärderades Ronneby kommun genom verktyget Kommunkompassen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillhandahåller.

Kommunkompassen är anpassad till kommunal verksamhet genom att den belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Sedan starten 2002 har SKL genomfört 170 utvärderingar i olika kommuner.

Verktyget utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla styr- och uppföljningssystem
  • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare samt
  • skapa goda förutsättningar för  tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen

Ronneby kommun erhöll goda resultat inom flera områden som personalpolitik,
politisk styrning och kontroll samt som samhällsbyggare. Rapporten innehåller
även ett flertal förslag på förbättringar. Dessa kommer nu Ronneby att arbeta
med på olika sätt under 1,5-2 års tid. En ny utvärdering kommer att göras någon
gång hösten 2019 eller våren 2020.

Nedan ges en bild över läget i Ronneby jämfört med ett snitt i riket. Många
kommuner gör undersökningen mer än en gång och det är vanligt att man då,
första gången, ligger något sämre till.