Kommunala seniorrådet 2024

Här hittar du protokoll och mötestider för 2024.

Kommunala seniorrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Ordförande
Sara Blixt
sara.blixt@ronneby.se

Seniorrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Mötestider 2024

Kommunala seniorrådet sammanträder kl: 08:30.

25/1 kl:08:30 Listerbysalen

21/3 kl:08:30 Listerbysalen

23/5 kl:08:30 Listerbysalen

22/8 kl:08:30 Listerbysalen

24/10 kl:08:30 Listerbysalen

5/12 kl:08:30 Listerbysalen

Protokoll

2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll kommunala seniorrådet 2024-01-25 § 1-8.pdf Pdf, 396.5 kB, öppnas i nytt fönster. 396.5 kB 2024-02-01 10.32
Protokoll kommunala seniorrådet 2024-03-21 §§ 9-16.pdf Pdf, 392.6 kB, öppnas i nytt fönster. 392.6 kB 2024-03-27 08.06