Hajens fritidshem

Fritidshem i Bräkne-Hoby för elever från Hobyskolan, årskurs 2-6.

Fritidshem för eleverna i årskurs 2-6 (upp till 13 år/sista skoldagen i klass 6).

Hajen:
0457-61 72 94


Hajen är vårt fritidshem för våra äldre elever från klass 2 och upp till klass 6. Vi öppnar och stänger tillsammans med Delfinen och Sälen. På Hajen jobbar vi ofta med uppdelningar i grupper, för att skapa möjlighet till nya grupper utifrån den stora.