Om Hobyskolan

Hobyskolans verksamheter och stuga vid Salsjön

Skolan tillhör tillsammans med Saxemaraskolan Ronneby skolområde.
Expeditionen finns på Hobyskolan, vita huset, första våningen.

På skolan går det 234 elever och det finns cirka 50 anställda vid skola, förskoleklass och fritidshem. Skolan består av sex byggnader, där den äldsta är från 1844 och de övriga har tillkommit efterhand som elevantalet ökat, den senaste 1998.

Skolan har fullt utrustade specialsalar för musik, bild, hemkunskap och slöjd. I anslutning till skolan finns en mycket fin idrottshall och en nybyggd spontanidrottsplats.

På skolan finns utöver årskurs 1-6 även en förberedelseklass för årskurs 4-6, en förskoleklass och tre fritidshem.