Fritidshem Bräkne-hoby

Fritidshem Bräkne-Hoby

Information om fritidshem för elever 6-12 år i Bräkne-Hoby, Ronneby kommun.

På Hobyskolan har vi fritidshemmen Delfinen, Sälen och Hajen.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.


Maxtaxa - Inkomsttaket per månad för 2023 är 54 830 kronor.
Maxtaxa - Inkomsttaket per månad för 2024 är 56 250 kronor.

Stängningsdagar vårterminen 2024: Måndagen den 8 januari och onsdagen den 13 mars.