Frånvaroanmälan (innan 07.50)

Nya rutiner för att frånvaroanmäla elever

Du kan välja att anmäla frånvaro via Vklass på webben, Vklass app eller via telefonsvar.

Nedan finns instruktioner för samtliga tre tillvägagångssätt.

Det är viktigt att du anmäler frånvaro senast kl. 07.50 innevarande dag!

Det är också viktigt att du som vårdnadshavare har korrekta och uppdaterade

kontaktuppgifter ( e-post och mobilnummer) i Vklass. Vid all frånvaro skickas det i

första hand ett SMS till dig som vårdnadshavare. Om du inte inte har angett

mobilnummer så skickas istället ett e-post meddelande till din angivna e-postadress.

Instruktionsfilm för hur du uppdaterar/skriver in dina kontaktuppgifter i Vklass:

https://screencast-o-matic.com/watch/cr1blDV1Qkd Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan i appen/webben

För att frånvaroanmäla i appen eller på webben gör så här:

 1. Klicka på menyraden Frånvaro och Ledighet i huvudmenyn
 1. Klicka på fliken Frånvaroanmälan
 1. Välj vilket/vilka barn du vill anmäla frånvaro för och klicka på "skicka". OBS! Det är förvalt att anmälan gäller ”idag”, dvs den innevarande dagen
 1. Om du önskar frånvaroanmäla för t.ex. del av dag eller annan dag
 1. klicka på "annan period"
 2. fyll i datum och tid för frånvaro - klicka på "skicka".

Via följande länk du se en kort instruktionsfilm som visar hur du frånvaroanmäler hel dag

eller del av dag inloggad på webben.

https://screencast-o-matic.com/watch/crl26bV24Ms Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmäla via appen

Du kan som vårdnadshavare också frånvaroanmäla via Vklass app.

Via följande länk finns en kort instruktionsfilm som visar hur du anmäler frånvaro för hel dag

eller del av dag inloggad i appen.

https://screencast-o-matic.com/watch/crl2lIV2ajJ Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmäla via telefonsvar

Du kan också välja att frånvaroanmäla via telefon och telefonsvar:

Tel. nr. 010-888 70 50

 1. Först kommer du till ett Språkval. Tryck 9 för engelska eller vänta kvar för svenska.
 2. Tryck elevens personnummer, 10 siffror, avsluta med #
 3. För att anmäla frånvaro del av dag, tryck 5 - följ sedan steg 4-6 nedan. För att anmäla frånvaro för hela dagen, tryck 1 - följ sedan steg 7.
 4. Del av dag: Tryck starttid, 4 siffror, avsluta med #. Exempel: 1000# anger start kl 10.00.
 5. Del av dag: Tryck sluttid, 4 siffror, avsluta med #. Exempel: 1300# anger slut kl 13.00.
 6. Del av dag: Bekräftelse och samtalet avslutas.
 7. Heldag: Bekräftelse och samtalet avslutas.