Ny riskklassning för livsmedelsföretag

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

Vi riskklassar din verksamhet

För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att miljö- och byggnadsförvaltningen under 2023 kommer begära in uppgifter om din verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt det nya systemet. Uppgifterna om ditt företag lämnar du smidigt via vår e-tjänst som du hittar här. Länk till annan webbplats. Beslut om din nya riskklassning skickas ut löpande under hösten och börjar gälla först 2024, men det går bra att lämna uppgifterna i e-tjänsten redan nu. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under 5 år.

Varför ska alla verksamheter omklassas?

Den nya riskklassningen är anpassad för kontrollen ska göras när den är som mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter, samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Behöver min restaurang/verksamhet omklassas?

Ja. Detta gäller ALLA livsmedelsverksamheter i HELA Sverige! Alla livsmedelsföretag kommer att behöva klassa om sig under 2023.

Hur gör jag för att klassa om min verksamhet?

Du går in på vår sida för e-tjänster https://minut.ronneby.se/ Länk till annan webbplats. och där klickar du på Miljö och får sedan upp de e-tjänster vi i nuläget erbjuder. E-tjänsten för omklassning heter Livsmedelsverksamhet – lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell 2024. En direktlänk till e-tjänsten hittar du här. Länk till annan webbplats.

För att använda e-tjänsten behöver du BankID.

Du kommer att få fylla i uppgifter om ditt företag, vad ni gör och i vilken omfattning det sker och detta kommer sen ge er en preliminär riskklassning som visar hur ofta ni kommer få besök av oss.

Efterhandsdebitering

Under 2024 inför miljö- och byggnadsförvaltningen efterhandsdebitering på alla livsmedelsanläggningar. Det innebär en annan typ av fakturering för dig där du blir fakturerad först efter vi har gjort tillsyn hos dig. Debitering sker utifrån hur mycket tid som vi lagt på tillsynsärendet i form av tillsyn på plats samt administration.

Mer information om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning här:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.