Livsmedelskontroll

Livsmedelsföretag som startar ska registreras innan de börjar sin verksamhet. Det gäller också om man övertar ett livsmedelsföretag som redan finns.

Registrering

Registreringen ska göras senast 2 veckor innan företaget startar. Vissa företag ska fortfarande godkännas, till exempel slakterier och mejerier. Vanliga restauranger, butiker och storkök räcker det att registrera. Om det är en liten ändring av en verksamhet som redan är igång krävs inte nytt myndighetsbeslut, till exempel vid utbyte av utrustning, underhåll av bänkskivor eller målning av väggar. Vid större ändringar är företaget skyldigt att informera miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun. Registrera din livsmedelsverksamhet via vår e-tjänst här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om registrering inte sker

Om någon öppnar eller övertar ett livsmedelsföretag och säljer och/eller serverar livsmedel utan registrering, är det olagligt. Verksamheten kan förbjudas och anmälas till polisen.

Upphörd verksamhet

Upphörd verksamhet eller verksamhet som överlåts på annat företag ska registreras hos oss. Här i vår e-tjänst anmäler du ändring av din livsmedelsverksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollmyndighet

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby är den kontrollmyndighet som kontrollerar att livsmedelsföretagen inom Ronneby kommun följer lagen. Vi kontrollerar livsmedelsföretagens egenkontroll, inspekterar deras anläggningar, hantering, hygien och tar stickprover. Vi dyker upp utan någon förhandsanmälan för att kontrollera att företagen uppfyller de krav som livsmedelslagstiftningen ställer. Vid speciella omständigheter kan det hända att vi tar kontakt och bokar tid i förväg men det är sällsynt.

Offentlig kontroll

Nyregistrerade livsmedelsföretag kommer att få en inspektion ganska snart efter att de har öppnat. Om inspektören vid inspektionen upptäcker att något behöver ändras eller göras bättre måste företagaren göra förbättringar så att lagen följs. Inspektören har möjlighet och skyldighet att stänga verksamheten om ett sådant förbud behövs.

Egenkontroll

Du som är livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Därgför måste du kontrollera din egen verksamhet. Det finns inga karv på hur företaget strukturerar, organiserar eller dokumenterar sin egenkontroll. Det finns nationella branschriktlinjer inom flera olika branscher som du kan ta hjälp av för att strukturera kontrollen av din egen verksamhet.

Säker mat

Kunder måste kunna vara säkra på att det som säljs i en butik eller serveras på restaurang är säker mat som håller utlovad kvalité. Företag som arbetar med livsmedel måste kunna garantera och visa detta. Därför är egenkontrollen så viktig för livsmedelsföretagen.

Om man har misstanke om matförgiftning eller vid andra klagomål som handlar om livsmedelshygien anmäler man detta till miljö- och byggnadsnämnden som utreder. 

Övrig information

På livsmedelsverkets hemsida finns bland annat en guide för att starta ny livsmedelsverksamhet och annan bra information för livsmedelsföretagen.