Mindre dricksvattenanläggningar

Om du producerar dricksvatten till allmänheten ska du anmäla det till Ronneby kommun, miljö- och byggnadsförvaltningen.

Följande verksamheter ska registreras:

  • Vattenverk som producerar mer än 10 m³ dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
  • Dricksvatten som produceras och erbjuds på en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Detta innebär att om man bedriver livsmedelsverksamhet på landet och har egen brunn är det några saker man behöver tänka på.

Via länken till höger kommer du till vår sida om mindre dricksvattenanläggningar. Där hittar du också blanketten du anmäler din anläggning med.