Egenkontroll

Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Därför måste du kontrollera din egen verksamhet.

Det finns inga krav på hur företaget strukturerar, organiserar eller dokumenterar sin egen kontroll. Det finns nationella branschriktlinjer inom flera olika branscher som du kan ta hjälp av för att strukturera kontrollen av din egen verksamhet. 

Följande områden är grunden för den egna kontrollen:

 • Personalens utbildning.
 • Personlig hygien.
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll.
 • Rengöring.
 • Skadedjursbekämpning.
 • Temperaturövervakning.
 • Vattenkvalitet.
 • Varumottagning.
 • Information: märkning, redlighet.
 • Spårbarhet.
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier.
 • Specifika krav inom vissa specialområden.
 • Faroanalys och HACCP.

Det är nödvändigt att ha klart för sig var riskerna finns i verksamheten och att man har rutiner för hur man säkerställer säkra livsmedel utifrån ovan nämnda områden. Enligt lagen ska egenkontroll så långt det är möjligt upprättas enligt HACCP-principerna (Hazard Analysis and Critical Control Point), alltså principerna om faroanalys och kritiska styrpunkter. Företaget ska kunna redovisa rutiner som säkerställer säkra livsmedel.