Intresseanmälan kontaktfamilj/familjehem

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli kontaktfamilj eller familjehem. Fyll i formuläret och skicka in, så kontaktar vi dig för vidare information.

Ronneby kommuns behandling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter via din anmälan i formuläret här och behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera anmälan, bedömning, tillsättning, placering, uppföljning och kontakt i frågor i arbetet med kontaktfamilj och familjehem. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för att bli kontaktfamilj/familjehem är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och de lagkrav som gäller vår verksamhet. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden, Ronneby kommun. Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.

Behandling av personuppgifter * (obligatorisk)
Behandling av personuppgifter

Här kryssar du i om du har läst informationen ovanför formuläret om vår behandling av personuppgifter.


Önskemål vid ev placering
Önskemål vid ev placering
Har du/ni gått någon familjehemsutbildning? * (obligatorisk)
Har du/ni gått någon familjehemsutbildning?


Har du/ni tidigare anmält intresse för att bli kontaktfamilj/familjehem? * (obligatorisk)
Har du/ni tidigare anmält intresse för att bli kontaktfamilj/familjehem?Har du/ni tidigare haft placerade barn? * (obligatorisk)
Har du/ni tidigare haft placerade barn?
Jag är intresserad av att bli * (obligatorisk)
Jag är intresserad av att bliKörkort * (obligatorisk)
Körkort


Tillgång till bil * (obligatorisk)
Tillgång till bil