Två små barn går på en strandpromenad och håller varandra i handen

Intresseanmälan kontaktfamilj/familjehem

Vi söker nya familjehem och kontaktfamiljer.

Har du tid, engagemang och ett stort hjärta? Då är det just dig vi söker. Anledningarna till att ett barn kan behöva bo eller vistas i en annan familj än sin egna kan variera. Gemensamt är dock att alla barn behöver trygghet, omtanke och stabila vuxna.

Familjehem

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp det behöver. Det innebär att de har regelbunden kontakt med dig och barnet för att följa upp hur barnet har det, och för att se till att både du och barnet har det stöd ni behöver.

Att vara familjehem kan bland annat handla om att

  • bidra till att barnet har en bra vardag
  • hjälpa barnet med skolgången, till exempel genom läxläsning och gå på föräldramöten
  • bidra till att barnet får hälso- och sjukvård och tandvård
  • stötta barnet i kontakten med familj och vänner
  • samarbeta med barnets föräldrar till exempel genom att berätta om barnets vardag
  • informera socialtjänsten om hur barnet har det.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt.

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli kontaktfamilj eller familjehem. När din intresseanmälan kommit in kontaktar vi dig för vidare information.

Till e-tjänsten för intresseanmälan Länk till annan webbplats.