Faderskap och föräldraskap

Fastställa faderskap

I ett gift par blir maken automatiskt registrerad som pappa. Om ni inte är gifta utreder familjerätten vem som är barnets pappa.

Ni som föräldrar kan bekräfta faderskapet innan eller efter barnets födelse.

I samband med faderskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

E-tjänst för tidsbokning för fastställande av faderskap Länk till annan webbplats.

Om du är sambo

Om ni föräldrar bor tillsammans, är skrivna på samma adress och är överens om att barnet är ert gemensamma kan ni bekräfta faderskapet på Socialförvaltningen.

Har ni gemensamma barn sedan tidigare kan ni kontakta Socialförvaltningen och be att få faderskapshandlingarna hemskickade för påskrift.

Om du är ensamboende eller särbo

Om föräldrarna är skrivna på olika adresser eller inte bor tillsammans gör familjerätten en utredning. Antingen gör ni ett gemensamt besök på familjerätten eller så kommer ni dit var och en för sig.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet kan familjerätten besluta om att göra ett faderskapstest för att fastställa vem pappan är.

Bekräfta föräldraskap

För barn till lesbiska par där den ena kvinnan genomgått assisterad befruktning ska hennes registrerade partner, maka eller sambo fastställa föräldraskapet.

I samband med föräldraskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.
Boka tid för föräldraskapsanmälan genom att kontakta familjerätten.