Familjerätten

Cura Individutveckling har ansvaret för Familjerätten i Karlshamn, Ronneby och Sölvesborgs kommuner. 

Familjerätten arbetar i huvudsak med frågor som är reglerade i Föräldrabalken.

Det kan till exempel gälla frågor om vårdnad, boende och/eller umgänge med barn som efter en skilsmässa/separation behöver lösas, faderskapsbekräftelse för nyfött barn om föräldrarna inte är gifta, eller frågor angående adoption.

Familjerätten kan även erbjuda frivilliga samarbets- och rådgivningssamtal.
Samarbetssamtal är ett sätt för föräldrar att efter en separation, eller vid nya familjebildningar, komma överens om vårdnad- boende och umgänget med barnen.

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter, öppettider och telefontider till Familjerätten här på Curas hemsida Länk till annan webbplats.

När du kontaktar Cura får du prata med en Familjerättssekreterare som kan ge råd och upplysningar samt informera om vilket stöd som kan erbjudas.