Familjerätten

Cura Individutveckling har ansvaret för Familjerätten i Karlshamn, Ronneby och Sölvesborgs kommuner. 

Familjerätten arbetar i huvudsak med frågor som är reglerade i Föräldrabalken.

Det kan till exempel gälla frågor om vårdnad, boende och/eller umgänge med barn som efter en skilsmässa/separation behöver lösas, faderskapsbekräftelse för nyfött barn om föräldrarna inte är gifta, eller frågor angående adoption.

Familjerätten kan även erbjuda frivilliga samarbets- och rådgivningssamtal.
Samarbetssamtal är ett sätt för föräldrar att efter en separation, eller vid nya familjebildningar, komma överens om vårdnad- boende och umgänget med barnen. 

Om du vill komma i kontakt med Familjerätten kan du kontakta dem
måndag, onsdag eller fredag, 10.00-11.00 på tel 0721-61 32 30.

Du får då prata med en Familjerättssekreterare som kan ge råd och upplysningar samt informera om vilket stöd som kan erbjudas.