Familjerådgivning

Familjerådgivningen inom Cura Individutveckling är till för alla – par, familjer eller ensamstående – som har någon form av samlevnadsproblem. Parrelationer är i fokus.

- Är ni i kris i ert förhållande?
- Har ni svårt att tala med varandra?
- Funderar någon av er på separation?
- Behöver ni stöd i att vara föräldrar eller styvföräldrar?
- Har ni svårigheter efter separationen?

Det är i dessa situationer som familjerådgivningen kan erbjuda professionell samtalshjälp.

Samtal en möjlighet

Familjerådgivarens roll att är att som neutral part underlätta samtal om det som är svårt. Samtal ses som en möjlighet och början till förändring.
Familjerådgivaren har tystnadsplikt och för inga journaler.
Den som vill kan vara anonym.
Besöken är kostnadsfria.

Du ringer själv och beställer tid. Besöken sker ute på Soft Center.