Förebyggande teamet - Fältverksamhet

Förebyggande teamets fältsekreterare arbetar dels med uppsökande och förebyggande insatser för att förhindra att ungdomar upp till 18 år hamnar i missbruk, kriminalitet och annat nedbrytande beteende, dels med råd och stödkontakter till ungdomar och föräldrar som de genom sitt arbete träffar på.

Förebyggande teamet arbetar med:

  • Råd- och stödsamtal
  • Stödsamtal i samband med att en ungdom rapporterats för narkotikabrott.
  • Informationsträffar för föräldrar som vill veta mer om hasch och dess konsekvenser.
  • Samtal om ungdomens skolsituation för att hitta individuella lösningar som hjälper ungdomen att fullfölja sin skolgång.
  • Verkställer ungdomstjänst
  • Fältar vissa risknätter, till exempel valborg, skolavslutningar och Tosia bonnadagen samt vid evenemang där många ungdomar förväntas vara.

Våra vanligaste samarbetspartners är skolan, fritidsgårdspersonal samt närpolisen.
Fältsekreterarna ingår som del i Råd och stöd familj.