Förebyggande teamet - Fältverksamhet

Förebyggande teamets fältsekreterare arbetar dels med uppsökande och förebyggande insatser för att förhindra att ungdomar upp till 18 år hamnar i missbruk, kriminalitet och annat nedbrytande beteende, dels med råd och stödkontakter till ungdomar och föräldrar som de genom sitt arbete träffar på.

Förebyggande teamet arbetar med:

  • Fältsamtal med ungdomar. Fältsamtal är en form av råd- och stödsamtal som t.ex. kan handla om droger, alkohol, skola, mående med mera. Det är max 5 samtal och de journalförs inte.
  • Råd- & stödsamtal till föräldrar som känner oro för sin ungdom.
  • Verkställer ungdomstjänst
  • Bedriver MVP (Mentorer i Våldsprevention) på skolor. MVP är ett utbildningsprogram för att öka medvetenheten om våld. För mer information klicka här:
    MVP
  • Fältar 1 gång i veckan, (varierar mellan vardagar och helg), samt fältar vissa risknätter, till exempel valborg, skolavslutning och Tosia bonnadagen och vid evenemang där många ungdomar förväntas vara.

Våra vanligaste samarbetspartners är skolan, fritidsgårdspersonal samt närpolisen.
Fältsekreterarna ingår som del i Råd och stöd familj.