Förebyggande teamet - Fältverksamhet

Förebyggande teamets fältsekreterare arbetar dels med uppsökande och förebyggande insatser för att förhindra att ungdomar upp till 18 år hamnar i missbruk, kriminalitet och annat nedbrytande beteende, dels med råd och stödkontakter till ungdomar och föräldrar som de genom sitt arbete träffar på.

Förebyggande teamet arbetar med:

  • Fältsamtal med ungdomar. Fältsamtal är en form av råd- och stödsamtal som t.ex. kan handla om droger, alkohol, skola, mående med mera. Det är max 5 samtal och de journalförs inte.
  • Råd- & stödsamtal till föräldrar som känner oro för sin ungdom.
  • Verkställer ungdomstjänst
  • Bedriver MVP (Mentorer i Våldsprevention) på skolor. MVP är ett utbildningsprogram för att öka medvetenheten om våld. För mer information klicka här:
    MVP
  • Fältar vissa risknätter, till exempel valborg, skolavslutningar och Tosia bonnadagen samt vid evenemang där många ungdomar förväntas vara.

Våra vanligaste samarbetspartners är skolan, fritidsgårdspersonal samt närpolisen.
Fältsekreterarna ingår som del i Råd och stöd familj.