Ronneby kommuns vänorter

Vänortsrörelsen var en slags fredsrörelse som växte fram i Europa efter andra världskriget med förhoppningar om att genom samarbete kunna överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan folk.

Kontakterna bygger på ett ömsesidigt samarbete med syfte att stödja en fredlig och demokratisk utveckling, att höja kompetensen inom kommuner och landsting, att få till stånd kunskapsutbyte och tjänsteexport samt att stimulera det lokala näringslivet. Ofta har vänorterna något gemensamt – liknande geografiska förutsättningar, liknande historia eller näringar och har ungefär samma befolkningsmässiga storlek.

Ronneby kommun har ett flertal vänorter och samarbeten och utbyten med dessa vänorter är mycket viktiga för kommunen.

1954 Mänttä-Vilppula, Finland

1956 Høyanger, Norge

1965 Enfield, USA

1968 Steglitz-Zehlendorf, Tyskland

1987 Johnson City, USA

1987 Schopfheim, Tyskland

1991 Elbląg, Polen

2000 Slavsk, Ryssland

2006 Bornholm, Danmark

2016 Gherla, Rumänien