Påverka som ung

Som barn och ungdom i Ronneby kommun vill vi att du ska ha möjlighet att tycka till och påverka frågor som är viktiga för dig och din livssituation. Detta kan du göra på olika sätt.

Medborgarförslag

Genom att lämna ett medborgarförslag kan du själv eller tillsammans med andra ge förslag och vara med och påverka kommunens utveckling. Läs mer om hur du går till väga på kommunens webbsida om medborgarförslag.

Kontakt med politiker och tjänstepersoner

Du kan ta kontakt med en politiker eller tjänsteperson direkt för att diskutera och ställa frågor. Är du osäker på vem du kan kontakta så kan du ringa kommunens växel så hjälper de dig att hitta rätt person.

Unga kommunutvecklare

Unga kommunutvecklare är en metod för att öka ungas inflytande genom att tillvarata ungas engagemang, idéer och perspektiv. Unga kommunutvecklare är en del av kommunens feriearbete och startade upp inför sommaren 2022. Ungdomar får under tre veckor arbeta tillsammans med ett uppdrag utifrån ett ungdomsperspektiv. Läs mer om unga kommunutvecklare på kommunens webbsida.

Ungdomsfullmäktige

En gång om året arrangeras ungdomsfullmäktige för unga som går på högstadiet. Inför ungdomsfullmäktig får du som elev på Kallingeskolan 7–9, Snäckebackskolan och Thoren framtid vara med om skriva motioner (förslag på aktiviteter) som ni sedan debatterar under ungdomsfullmäktige. Om du har frågor om ungdomsfullmäktige kan du kontakta elevrådet på din skola.

Gårdsråd

På fritidsgårdarna i Ronneby finns gårdsråd. Gårdsråden är ungefär en gång i månaden där alla gårdsbesökare som vill kan delta. Syftet med gårdsråden är att ni som besökare kan komma med förslag på aktiviteter, pyssel, musik ja allt som kan skapa gården till ett ”bra häng”.

Elevråd

Som elev har du rätt till inflytande över din utbildning och din arbetsmiljö. Elevinflytande och delaktighet bidrar till skolans utvecklingsarbete genom att elevernas erfarenheter tas tillvara. Genom bland annat elevråd kan du som elev påverka frågor som rör dina rättigheter, arbetsmiljö och studieklimat. Arbetet kan också handla om att skapa trivsel och gemenskap på skolan genom att ordna olika former av sociala arrangemang. Alla skolor i Ronneby kommun har elevråd.

Ungdomsenkäten Lupp

Vart tredje år genomförs ungdomsenkäten Lupp i Ronneby för att få bättre kunskap om hur unga har det och vad som behövs för att det ska bli bättre för unga i Ronneby kommun. I enkäten ställs det frågor om din skola, hur du mår, vad du gör på din fritid. Det ställs även frågor om din livssituation som kan upplevas som privata men vi vill att du ska känna dig trygg med att inga svar som du lämnar kan kopplas till dig. Enkätundersökningen vänder sig till dig i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Läs mer om Lupp och det senaste resultatet på Ronneby kommun webbsida om Lupp. Länk till annan webbplats.

Föreningar och föreningsbidrag

Genom att starta eller gå med i en förening kan du vara med och engagera dig i frågor som du är intresserad av. En godkänd förening kan söka föreningsbidrag. Exempelvis finns Utvecklings- och ungdomsinitiativsbidrag som ska stimulera, utveckla och förverkliga egna intressen hos ungdomar. Bidraget kan sökas både av föreningar och enskilda ungdomar i åldern 7–25 år. Läs mer om hur du startar en förening och kan söka bidrag på kommunens föreningsportal. Länk till annan webbplats.