Medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Ronneby kommun, ung som gammal, kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Här har du möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten genom att komma med synpunkter och idéer.
Även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag. Det kan däremot inte föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslaget måste handla om frågor som hör till kommunens ansvarsområde och som kommunfullmäktige kan fatta beslut om. Exempel på ämnen är samhällsplanering, boende, trafikfrågor, skolfrågor med mera.
Förslaget får inte handla om ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd. Det får inte heller röra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda (eftersom kommunfullmäktige inte får fatta beslut i sådana ärenden).
Har du förslag som handlar om olika ämnen måste du lämna in flera förslag. Varje förslag ska bara handla om ett ämne.

Hur ska medborgarförslaget se ut?

Förslaget ska vara skriftligt och konkret utformat. Det är bra om du beskriver förslaget utförligt och motiverar varför och hur du anser att det ska genomföras.

Med en av länkarna i högerkolumnen kan du ladda hem en blankett framtagen för ändamålet. Du kan fylla i den på skärmen och skriva ut den eller skriva ut den för att sedan fylla i den för hand. Du kan alternativt fylla i ett formulär och skicka in det över nätet. Klicka då länken "Webbformulär" till höger. I det fallet använder du e-legitimation för att underteckna ditt förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget undertecknas av en eller flera kommuninvånare. Lämna det till kommunledningskontoret i Stadshuset (Karlshamnsvägen 4 i Ronneby) eller skicka det till:
Ronneby kommun, 372 80 RONNEBY
Märk kuvertet eller det dokument som du lämnar in med "Medborgarförslag".

Du kan också lämna medborgarförslaget direkt vid kommunfullmäktiges sammanträde. Förslaget måste lämnas innan sammanträdet börjar.
När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling och alla har rätt att få ta del av det.
Observera att du inte kan skicka in ditt förslag som bilaga i ett vanligt e-brev. Det beror på att du måste skriva under förslaget. Det gör du antingen för hand eller genom att använda e-legitimation.

Hur och när tas mitt medborgarförslag upp?

Medborgarförslaget anmäls på det Kommunfullmäktigesammanträde som ligger närmast i tiden efter det att förslaget lämnats in.
Då förslaget kan lämnas samma dag som sammanträdet äger rum är det inte möjligt för kommunen att skicka ut ett meddelande om detta.
Exempel.
Lämnar du in ditt medborgarförslag den 25 januari kommer det att anmälas på Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari.
Att ärendet anmäls innebär praktiskt att ditt medborgarförslag föredras av kommunfullmäktiges ordförande, det vill säga: ordförande läser upp ditt förslag. I anslutning till detta har du då möjlighet att själv berätta om ditt förslag inför fullmäktige. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut om att remittera förslaget till Kommunstyrelsen. På det närmast kommande Kommunstyrelsesammanträdet avgörs om någon annan nämnd, och i så fall vilken eller vilka, ska behandla förslaget.

Hur vet jag när mitt medborgarförslag ska behandlas av Kommunfullmäktige?

Ett medborgarförslag bör sedan behandlas så snart som möjligt. Allra senast inom ett år bör kommunfullmäktige säga ja eller nej till förslaget.
Du kommer att få ett meddelande via post om när ditt förslag kommer att avgöras av fullmäktige. Vid detta tillfälle har du inte möjlighet att yttra dig gällande förslaget.

Kan det hända att mitt medborgarförslag inte tas upp?

Om ditt förslag strider mot lagstiftning tas det inte upp i kommunfullmäktige. Du får ett skriftligt besked om anledningen till att förslaget inte tas upp eller varför det inte behandlas.

Vem kan svara på frågor om medborgarförslag?

Du är välkommen att kontakta kommunledningsförvaltningen om du har frågor om medborgarförslag.